85% van het gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt

Duurzaam met oudpapier en karton

Nederland is een echt oudpapier land. De infrastructuur is zo ingericht dat oudpapier en -karton bijna overal en altijd dicht bij huis kunnen worden ingeleverd.

Burgers, bedrijven en gemeenten maken samen de papier- en kartonkringloop mogelijk. Zij werken mee aan de verduurzaming van de samenleving. In 2013 werd in Nederland totaal 2.350.000 ton oudpapier en -karton ingezameld en gerecycled. Met 2800 kiloton nieuw op de markt gebracht papier en karton, betekent dat een recyclingpercentage van 85%. Het betreft een mix van verpakkingen, kranten, folders, tijdschriften etc.

 

Hoeveel bomen hoeven niet te worden geoogst door het inzamelen en hergebruiken van het oudpapier en –karton? 1 ton (1.000 kg) papiergewicht bespaart 3,3 bomen. 2.350.000 ton betekent dat ruim 7 miljoen bomen niet zijn geoogst en jaarlijks (in Nederland) worden gespaard.

 

Bron: papierenkarton.nl